SupplyOn pro dodavatele

Snadno spravujte své obchodní procesy se zákazníky online

SupplyOn vám poskytuje platformu, na které můžete efektivně a transparentně provádět online obchody se svými zákazníky a vyhnout se nestruktorované e-mailové komunikaci. Předpokladem pro používání platformy SupplyOn je, aby si alespoň jeden z vašich zákazníků vybral tuto formu spolupráce.

Registrace na SupplyOn jako dodavatel je možná pouze tehdy, když vás pozve zákazník. Obraťtě se na své zákazníky, pokud s nimi chcete spolupracovat prostřednictvím platformy SupplyOn.

Zde naleznete informace o výhodách online služeb SupplyOn a její komunitě dodavatelů.

SupplyOn Services and their benefits

SupplyOn provides you with online services to make collaborating with your customers more efficient. Take a look here to see how it works and what benefits await you
Action Management

Rychlejší zavádění zlepšovacích opatření

AirSupply

Řízení dodavatelského řetězce pro letecký průmysl

Analytics a viditelnost

SCPM

Business Directory

Centrální profil společnosti

Collaboration Folders

Virtuální projektová místnost

Document Management

Bezpečné sdílení dokumentů

Performance Monitor

Transparentní data hodnocení

Problem Solver

Strukturované řešení stížností

Project Management

Kvalitní plánování s předstihem

SCM (WebEDI / EDI)

Efektivní a systematické logistické a finanční procesy

Sourcing

Efektivní nabídkový proces

Vendor Managed Inventory

Plánování výroby řízené poptávkou

Komunita uživatelů SupplyOn

Chcete sdílet své návrhy a nápady a pomáhat při zlepšování služeb SupplyOn? Pak se zapojte do naší komunity uživatelů!

 Další informace o komunitě uživatelů SupplyOn

 

Často kladené dotazy

následují dodatečné náklady, například pro uživatele nebo transakce?

Ne, můžete vytvořit tolik uživatelů, kolik chcete, používat všechny funkce bez omezení a provádet tolik transakcí,...

Jaký užitek mám ze SupplyOn?

Elektronická komunikace prostřednictvím SupplyOn činí obchodní procesy se zákazníky efektivně, bezpečně a transpar...

Co je SupplyOn?

SupplyOn je globální průmyslová platforma pro zpracovatelský průmysl pro efektivní, transparentní a strukturované zp...

Co stojí zlužby na SupplyOn?

Některé služby jsou zdarma. Pro placené služby, maximálně 35 Euro ( USD ) na zákazníka za měsíc. Kromě toho můž...

Který z mých zákazníků využívá dodávky pro komunikaci s dodavateli?

čestné firmy z automobilového, leteckého, železničního a výrobního sektoru spolupracují se svými dodavateli prost...

Co potřebuji pro použití na SupplyOn?

K použití potřebujete počítač s přístupem k internetu. Poznámky k nastavení systému naleznete zde: https://www.sup...